Rozwód jest złożonym i nierzadko długim procesem, który doprowadza nie tylko do rozwiązania ważnego związku małżeńskiego, ale też do podziału majątku. Kto ma prawo do domu po rozwodzie? Okazuje się, że to zagadnienie nie jest proste i zależy od wielu czynników.

Kto ma prawo do domu po rozwodzie – zasady prawa

W czasie trwania rozwodu małżonkowie muszą zmierzyć się nie tylko z negatywnymi emocjami związanymi z samym rozwiązaniem małżeństwa, ale też zagadnieniami takimi jak podział majątku czy też ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi. W większości przypadków małżonkowie potrafią między sobą ustalić podział majątku, nierzadko też korzystają oni z pomocy mediatorów. O tym, kto ma prawo do domu po rozwodzie decydują okoliczności, w jakich dom został nabyty lub wybudowany. Istotne jest czy małżonkowie zakupi dom w trakcie czy też przed zawarciem małżeństwa oraz za czyje pieniądze. Sąd weźmie pod uwagę to, czy dom został opłacony ze wspólnych środków małżonków, z konta jednego z nich czy też np. z pieniędzy, które jednemu z małżonków podarowali jego rodzice. Sytuację może również komplikować fakt, że ziemia, na której wybudowano dom, może być prezentem ślubnym od jednego z rodziców państwa młodych.

Skąd wiedzieć, kto ma prawo do domu po rozwodzie?

Wspomniane wyżej sytuacje w dość prosty sposób pokażą, kto ma prawo do domu po rozwodzie. Sytuacja komplikuje się, kiedy dom był budowany na działce stanowiącej własność jednego z małżonków. W takiej sytuacji prawo mówi, że dom wybudowany na działce jednego z małżonków należy się właścicielowi gruntu. Nie oznacza to jednak, że drugi małżonek pozostaje z pustymi rękami. Jeśli środki niezbędne do budowania domu pochodziły z majątku wspólnego, może i powinien on domagać się sądownie ich zwrotu. Podobnie jest w przypadku, kiedy środki na budowę domu zostały pozyskane w wyniku zaciągnięcia wspólnego kredytu.

 

Comments are closed.

Pin It