Solidne, masywne, bardzo trwałe – to cechy obiektów budowlanych wykonanych z żelbetonu. Konstrukcje żelbetowe mają powszechne zastosowanie w wielu obszarach budownictwa, zarówno indywidualnego jak publicznego i przemysłowego, a siła żelbetonu zapewnia użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo.

Beton i stal – małżeństwo doskonałe

Połączenie betonu i stali zbrojeniowej nie zalicza się do nowoczesnych technologii budowlanych. Ten sposób tworzenia elementów konstrukcyjnych budowli opracowano i wdrożono w wieku XIX. I choć od tej pory wynaleziono setki doskonałych materiałów budowlanych, to żadnemu z nich nie udało się przebić walorów żelbetonu.

Konstrukcja żelbetowa jest całkiem nieskomplikowana. To nic innego jak stal zatopiona w betonie. Oczywiście ważny jest rodzaj stali, jej forma, kształt oraz grubość warstwy betonu.

Połączenie tych dwóch materiałów pozwala w budowlach właściwie rozkładać obciążenia, które są niebezpieczne dla stabilności konstrukcji. Stal odpowiada za obciążenia wywołane rozciąganiem; beton niweluje obciążenia powstające na skutek ściskania.

Jak produkuje się konstrukcje żelbetowe?

Żelbetonowe elementy konstrukcji budynku można wykonać samodzielnie, zakupić gotowe lub zamówić w wytwórni prefabrykatów budowlanych. Ta ostatnia opcja daje możliwość zakupu konstrukcji żelbetowych wykonanych zgodnie z projektem budowlanym. Na plac budowy przyjeżdżają gotowe stropy, ściany z otworami i miejscami na instalacje a także schody, balkony, filary, kolumny.

Na miejscu budowy z reguły wylewa się żelbetowe fundamenty. Najpierw wykonywany jest wykop o odpowiedniej głębokości i szerokości. Teraz kolej na oszalowanie, czyli obłożenie ścian wykopu deskami. Między deskami umieszcza się konstrukcję wykonaną ze stali zbrojeniowej, a następnie zalewa się ją betonem. Po związaniu usuwa się deski.

Zalety i wady konstrukcji żelbetowych

Konstrukcje żelbetowe są bardzo trwałe, ognioodporne, mocne i solidne. Dostępne surowce oraz nieskomplikowana technologia produkcji powodują, że żelbeton jest stosunkowo tanim materiałem budowlanym.

Dość poważną wadą żelbetonu jest niski wskaźnik izolacji akustycznej, stąd konieczność stosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz materiałów, które wyciszą budynek.

Niewątpliwie najpoważniejszą wadą konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego jest ich ciężar. Cechę tę można poprawić stosując do produkcji betonu kruszywa zwiększające porowatość, ale nie zawsze jest to korzystne ze względu na obniżenie współczynników wytrzymałości betonu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie konstrukcje wykonane z żelbetonu.

Comments are closed.

Pin It