Tag

polisa oc

Browsing

Polisa OC jest ważnym dokumentem upoważniającym do legalnego poruszania się pojazdem mechanicznym po polskich drogach. Umowa na ubezpieczenie OC zawierana jest na rok. Nierzadko zdarza się, że informacje widniejące na polisie ulegają zmianie w okresie trwania umowy. Kiedy treść umowy staje się niezgodna ze stanem faktycznym, konieczna jest zmiana danych w polisie OC.

Pin It